Paperin muotoilun tulevaisuus

Ennustaminen ei ole vaikea jos osaa lukea ajan merkkejä, sanotaan.

Ennustaminen edellyttää paitsi nykyhetken ennakkoluulotonta tulkitsemista, mutta myös sen näkemistä mitä juuri nyt maailman yltäkylläisyydestä puuttuu. Lyhyellä aikavälillä kaupallisuus toimiikin periaatteella, että ihmiset vaihtaisivat nykyiset tavaransa uuteen, vaikka vanha olisi ihan hyvää. Tavaramaailman järkevän kehityksen kannalta muutos tarkoittaisi kokonaan staattisesta muoto -ajattelusta luopumista. Se merkitsisi uuden muuttuvaan rakenteeseen perustuvan muotoilukäsityksen omaksumista. Tuo kehitys edellyttäisi geometrialtaan erilaisia digitaalisia ohjelmia, jotka perustuisivat enemmän elävän rakenteen muuttumisen analyysiin origamiksi kutsutun paperin taittamisen periaatteiden pohjalta.

Tälläinen kehitysharppaus on viimeksi tapahtunut ennen tietokoneaikaa 1920-luvun Euroopassa, jolloin Albers ja kumppanit kehittelivät Bauhausin paperiplastisa opetusmenetelmiä. Se kiinnittyi ajallisesti aina sinne missä muotoilu on kulloinkin nousuut uuteen kukoistukseen. Japanissa ja Kiinassakin rakenteiden tuntemus ja kyky käyttää tietoa on perinteessä ja muotoilijoiden suorassa yhteydessä toteuttaviin käsityöläisiin. Katalonian Barcelonassa kannattaa vierailla Sagrada Familian alle perustetussa Antonio Gaudin museossa, jossa esitellään hänen loputonta tuntemustaan ja ideoitaan rakenteista. Rajoittunut muoto- ja rakennekäsitys ja koulutuksen puute on suurin este sille ettei esimerkiksi Suomessa ole niin kehittynyttä käsitystä rakenteista muotoilun piirissä. En tiedä montaakaan muotoilijaa, arkkitehtia tai insinööriä, joka olisi kiinnostunut noista asioista kokonaisuutena, vaikka se antaisi suhteettoman luovan edun kilpailijoihin nähden. Nyt ohjelmien geometrian muutos on jo tapahtumassa tietokoneissa, koska se on mahdollista ja siihen on tarvetta eri alueilla. Toivottavasti parhaimmat osaajat suunnittelevat nyt niitä työkaluja, joilla muotoilu tulevaisuudessa tehdään.

Löysin melkein omin avuin 1970-luvulla muutamia perusorigamin taittomalleja. Minulla meni kauheasti aikaa kokeillessani miten nuo rakenteet parhaiten taitetaan, mutta opin nopeasti, koska minua kiinnosti, että se avasi uuden käsityksen maailman todellisuudesta. Mietin millaisia sovellutuksia origamin pohjalta voisi syntyä pakkaussuunnittelun ja taiteen ulkopuolella. Arkkitehtuuri on yksi loputon sovellutusalue. Edelleen yhtenä esteenä on ollut 3D-piirto-ohjelmien lähtökohtaiset perusrajoitteet. Ne eivät osaa origamiin perustuvaa geometriaa tai pitää tietää mitä haluaa. Noista malleista on geometrisesti keskipisteensä kautta itsensä ympäri kääntyvä supistuva ja laajeneva origamikukkanen, jollaisia voi rakentaa hyvin eri muotoisia. Se on veistosrakenne jolla ei ole pysyvää staattista muotoa. Luonnossa elävän organismin muoto muuttuu, kun se käyttää lihaksistoaan/jousiaan ja tukirankaansa liikkuessaan. Muotoja luova rakenne on siis yksi maailman tärkeimmistä asioista.

Ymmärsin silloin 1970-luvun lopulla hämärästi, että paperin muotoilu on avain rakenteen merkityksen ymmärtämiseen. Se johtaa paljon isompiin ja yhteiskunnan kehityskulun kannalta oleellisempiin vaihtoehtoisiin polkuihin ja saavutuksiin kuin vain parempaan pakkausmuotoiluun. Paperi on edelleen ylivoimainen materiaali esitellä jonkun rakenteellisen idean toimivuutta. Ehkä juuri paperin aineettomuudesta johtuen se antaa mahdollisuuden toisiinsa limittyvien verkkojen joustavuuden ja geometrian testaamiseen käytännössä. En tiedä edelleenkään parempaa keinoa siihen.

Yhtäkaikki aika on jo muuttunut ja tutkimus on jo edennyt vakaviin sovellutuksiin.
Origami Revolution- video antaa hyvän yleiskäsityksen mitä kaikkea hyvää tulevaisuus voi tuoda tullessaan, kun sitä tarkastellaan kokonaan uudesta nykyhetken tarpeiden luomasta näkökulmasta. Origami Revolution Taiteessa voidaan ihmetellä omaehtoisia ja taianomaisia Theo Jansenin sovellutuksia esimerkkinä elävästi liikkuvasta rakenteellisuudesta, koska liike ja muodonmuutos on rakenteellisuuden ominaisuus.

Paperimatkoja

Käsintehdyn paperin taustaa Euroopassa

Kävin katsomassa paperimyllyjä ja paperinvalmistusta viime vuoden aikana parissakin eri paikassa Euroopassa. Luin aikoinaan, että paperinvalmistus opittiin Espanjassa (Kataloniassa) joskus 800 – 1000-luvulla maureilta, lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kautta ja levisi sitten pohjoiseen siten, että Ranskassa, Saksassa ja mm. Böömissä on edelleen paperimyllyjä, joiden toiminta alkoi jo 1500-luvulla. Paperi valmistettiin pääosin lumpuista, ts. puuvilla- ja pellavakuiduista valmistetuista vaatteista jauhamalla nuo kasvikuidut massaksi, jonka paksuutta säädeltiin veden avulla.

Oma käsitykseni paperin valmistuksen alkamisesta tarkentui ja monipuolistui kerralla, kun kävin viimein joulukuussa 2016 Amalfin rannikolla Italiassa katsomassa Euroopan vanhimpia toimivia paperimyllyjä. http://www.museodellacarta.it

Amalfi sijoittuu Salernon lahdelle eteläiseen Italiaan. Se on ollut yksi neljästä Italian varhaisesta kaupunkivaltiosta Venetsian, Genovan ja Pisan ohella. Amalfilla oli 800-1300 luvuilla hyvät kulttuuri- ja kauppayhteydet Venetsiaan ja Konstantinnopoliin. Heillä oli laivasto, joka teki kauppaa mm. Libanonissa ja Syyrian rannikolla. He kilpailivat muiden Italian kaupunkivaltioiden ja Katalonian Barcelonan kanssa Välimeren kaupankäynnistä välillä verisesti. Siksi Amalfiin perustettiin ”maurien” opastuksella 1000 –1200 -luvun alkaessa useita paperin ja keramiikan valmistukseen erikoistuneita keskuksia ja paperimyllyjä, joista muutama toimii alueella edelleen. Amalfissa valmistetaan mm. neutraalia akvarelli- ja muuhun taidekäyttöön tarkoitettua happovapaata laadukasta Amaltruda-paperia.

Myllyn katolla joen vesi ohjautuu suppilokaivoihin, joiden alapää voidaan avata myllyn sisältä, jolloin veden voima pyörittää paperimassan valmistusta.
Huopien välissä suuressa puristimessa arkeista poistetaan ylimääräinen vesi ja ne kiinteytyvät ennen kuivumista.

Hydrauliseen vanhaan paperimyllyyn tutustuminen Amalfissa oli mieleenpainuva kokemus. Myllyssä ei ollut mitään isoa näkyvää ratasta tai jauhinkiviä, jollaisia olisin odottanut. Vuoristosta alas laaksoa pitkin laskeva joki ohjattiin kivisen myllyrakennuksen katolle, jossa vesi juoksi läpi mutkittelevaan avouoman. Siellä vesi puhdistui muutaman syvänteen ja kourun ansiosta. Kirkas pintavesi virtasi edelleen muutamaan syvään kaivoon, jotka kapenivat alaspäin suppiloiksi. Suppilokaivon kapea alapää voitiin avata alhaalta myllyn tuotantotilasta kampea vääntämällä, jolloin vesi purkautui koko kaivon paineella metalli/puukauhoista rakennettuun pyörään. Ratas alkoi pyörittää lumppuja jauhavien suurten puuvasaroiden akseleita. Ylimääräinen vesi poistui tai ohjautui altaisiin, jossa jauhinvasaroiden hienontamaa paperimassaa sekoitettiin arkkien nostamista varten.

Oli kunnioitettavaa nähdä, kuinka 1000 -vuotta sitten oli voitu luoda luonnonvoimiin perustuvaa (hydrauliikkaa) tekniikkaa, joka oli edelleen toimivaa, varmaa ja käyttökelpoista. Tietenkin pohjoisessa myllyn toimintaperiaatetta ja rakennetta täytyi muuttaa, koska Amalfin järjestelmä ei kestä veden jäätymistä. Voi sittenkin olla, että paperintekotaitoa levisi nimenomaan Amalfista Italian kautta muualle Eurooppaan, sillä 1100- luvulla mm. viikingit vierailivat pitkään Amalfissa. Paperinvalmistuksen historiasta on tietoa mm. täällä: http://www.paperhistory.org/index.php

 

Toinen varhaisen paperinvalmistuksen kannalta hieno, mutta toisenlainen kohde on Böömissä, nykyisessäTsekin tasavallassa, jonne perustettiin paperimylly täysrenessanssin taitteessa 1500-luvun lopulla. Itäisessä Jesenikin vuoristolaaksossa sijaitseva Velké Losinyn paperin valmistuksen museo on erinomainen kohde, vaikka matkaan Prahasta  menee autolla yli 3 tuntia.

Kubismin museo Prahassa Celetná- kadun Mustan madonnan talossa. Museon pysyvän näyttelyn julisteessa on keramiikkaobjekti, joka toistaa erästä universaalia origamimuotoa.
Prahan arkkitehtuurin kostruktiivisia yksityiskohtia- kuin kivistä origamia. http://www.kubista.cz/en/cubism/news.html

Prahassa kannattaa käydä ainakin tutustumassa kubismin museoon, jossa voi arvailla paperin taittamisen geometrian vaikutusta tsekkiläiseen

konstruktivismiin, arkkitehtuuriin ja muotoiluun, vaikka ei niitä kubistiseen taiteeseen lokeroisikaan. Celetná- kadun Mustan madonnan talon museonäyttelyn esipuheessa on osuva lainaus Georges Braquelta: ”One cannot simply wish to decipt objects. One must penetrate them; embody oneself within them”.  Voisiko muotoilijan ja taiteilijan periaatteen ja tavoitteen paremmin ilmaista. Ei voi vain kuvata esineitä sellaisenaan. Kubistinen idea lähtee kohde-esineiden luonnollisesta geometriasta. Niiden muodon analysoimisesta ja paljastamisesta eri kulmista ja sitä kautta perinteisen horisontaali- ja vertikaalirakenteisiin, -linjoihin  ja perspektiiviin perustuvan taidekäsityksen kyseenalaistamisesta niin, että objektien ja niiden yksityiskohtien liike, niiden dynaaminen ja energinen luonne tulisi paremmin otetuksi huomioon. Kuinkahan paljon 1910-luvulla taide- ja muotoilukoulujen perusopetukseen levinneellä paperin plastisuuden tutkimisella on ollut roolia tässä. Joskus kubismi on käsitetty ahtaasti maalaustaiteen tyylinä, mitä se ei varsinaisesti ole lainkaan. Ainakin Prahassa voi aistia 1920– luvun taiteen ja muotoilun kulta-ajan perustuvan tuohon syvällisempään tunkeutumiseen ja näkemykseen  muodon ja rakenteen olemuksesta. Kubismi on siis alunperin muodon ja rakenteen tutkimisen manifesti. Prahassa on toteutettu 1910–20-luvulla mm. niin paljon ns. kubistisia rakennuksia, että siellä voi tehdä kattavan luovan kävelykierroksen aiheesta.

Voin tietysti pohtia myös miksi minua on kiinnostanut niin rakenne ja muoto, miksei enemmän sisältöasiat. Ehkä maailman monimuotoisuudesta haluaa löytää jotain olemuksellsesti yhtä ja pysyvää, niinkuin Mustan Madonnan talossa on esillä. www.upm.cz www.czkubismus.cz  Näihin kaikkiin kokemuksiin voi osallistua vierailemalla verkossa tai ihan fyysisesti muutamassa mielenkiintoisessa museossa tai paperimyllyssä Euroopassa. Katso myös tästä linkkilistaa muista kohteista.